छायाचित्रे

प्रदर्शन १ – काही क्षणचित्रे

प्रदर्शन २ – काही क्षणचित्रे

जगद्गुरू अनंतश्रींविभुषित विधुशेखर भारती महाराज यांचे आगमन